FINESTRES D'ALUMINI CORREDISSES

SÈRIE PERIMETRAL DE 60

Corredera en línia de tall 45º, de gamma mitjana.
Amb bones prestacions per al dimensionament de la fulla i carrils de rodament amples, el que permet fusteries de dimensions considerables. Fusteria senzilla en muntatge i disseny. Gràcies als marcs fixos dissenyats amb les característiques de la V-8000 de 40, podem realitzar combinacions amb obertures practicables, amb oscil, travessers i tots els dissenys de la V-8000 de 40.

Geometria Sèrie

Marc 60mm
Fulla 22mm
Espessor 1,4mm
Fulla recta
Tallavents de goma
Esquadres tetón retràctil o vèrtex i alineament

Sèrie Perimetral de 60

Envidriament

Vidres o panells màxim: 16mm.
Monolític, doble o triple vidre.

Sèrie Perimetral de 60

Dissenys possibles

Finestres de 2 o 3 fulles en 2 carrils.
Combinació de finestra amb fixes.

Sèrie Perimetral de 60
Sèrie Perimetral de 60 Sèrie Perimetral de 60

SÈRIE PERIMETRAL DE 70

Corredera en línia de tall 45º, de gamma mitjana amb bones prestacions, per les dimensions de les fulles i carrils de rodament amples, el que permet fusteries de dimensions considerables.
Disposa de varietat de fulles i marcs de diferents formes i dimensions, fins i tot fulles amb reforç i tapetes amb formes diverses. Fusteria senzilla en muntatge i disseny. Gràcies als marcs fixos dissenyats amb les característiques de la sèrie V-8000 de 45, que permet incorporar obertures practicables, amb oscil, travessers i tots els dissenys de la sèrie V-8000 de 45.

Geometria Sèrie

Marcs 70 i 45mm
Marc tricarril 105mm
Fullas 28mm
Espessor 1,5mm
Acoplament de 4 fulles
Fulles rectes
Fulles reforç
Perfil reductor de vidre
Esquadres: "tetón" retràctil o vèrtex i alineament

Sèrie Perimetral de 70

Envidriament

Vidres o panells màxim: 19mm.
Monolític, doble o triple vidre.

Sèrie Perimetral de 70

Dissenys possibles

Finestres de 2, 3 o 4 fulles en 2 Carrils
Finestres de 3 o 6 fulles en 3 Carrils
Combinació d'finestra o balconera amb fixes
Balconeres amb fulla de Reforç

Sèrie Perimetral de 70
Sèrie Perimetral de 60 Sèrie Perimetral de 70

SÈRIE XS-60 TH

Tall Mixt

Corredera de tall a 45º en marc i a tall mixt en la fulla, a biaix entre fulla inferior lateral i lateral superior, recte a la fulla central.
De gamma mitjana amb excel·lents prestacions, per les dimensions de les fulles i carrils de rodament amples, permet fusteries de dimensions grans.
Posseeix un bon comportament tèrmic, a l'estanquitat i bona manejabilitat d'obertura i rodament.
Fusteria senzilla en disseny i de fàcil muntatge.
Disposa de varietat de fulles i marcs de diferents formes i dimensions.
Combinant amb la sèrie XP-60 TH, podem realitzar obertures practicables, amb oscil, travesser o qualsevol disseny possible de la XP-60 TH.

Geometria Sèrie

Marcs 60mm
Fulles 36mm
Poliamida marc: 26mm
Poliamida fulla: 32mm
Espessor: 1,5mm
Fulles mixtes
Marcs amb solapa
Tapes
Esquadres: "tetón" retràctil i alineament

Sèrie XS-60 TH Mixt

Envidriament

Vidres o panells màxim: 30mm.
Monolític, doble o triple vidre.

Sèrie XS-60 TH Mixt

Dissenys possibles

Finestres de 2 o 3 fulles en 2 Carrils.
Combinació de finestra o balconera amb fixes.

Sèrie XS-60 TH Mixt
Sèrie XS-60 TH Mixt Sèrie XS-60 TH Mixt

Tall Recte

Corredera de tall a 45º en marc, tall recte (90º) en fulla.
De gamma mitjana amb excel·lents prestacions, per les dimensions de les fulles i carrils de rodament amples, permet fusteries de dimensions grans.
Posseeix un bon comportament tèrmic, a l'estanquitat i bona manejabilitat d'obertura i rodament.
Fusteria senzilla en disseny i de fàcil muntatge.
Disposa de varietat de fulles i marcs de diferents formes i dimensions.
Combinada amb la sèrie XP-60 TH, podem realitzar obertures practicables, amb oscil, travesser o qualsevol disseny possible de la XP-60 TH.

Geometria Sèrie

Marcs 60mm
Fulles 36mm
Poliamida marc: 26mm
Poliamida full: 32mm i 38mm
Espessor: 1,5mm
Fulles rectes
Marcs amb solapa
Tapes
Esquadres: "tetón" retràctil i alineament

Sèrie XS-60 TH Recte

Envidriament

Vidres o panells màxim: 30 mm.
Monolítico, doble o triple vidre.

Sèrie XS-60 TH Recte

Dissenys possibles

Finestres de 2 o 3 fulles en 2 Carrils.
Combinació de finestra o balconera amb fixes.

Sèrie XS-60 TH Recte
Sèrie XS-60 TH Recte Sèrie XS-60 TH Recte

SÈRIE ELEVABLE

Corredissa elevable de gamma alta, amb excel·lents prestacions per les dimensions de les fulles i carrils de rodament amples.
Té un bon comportament tèrmic, a l'estanquitat i bona manejabilitat d'obertura i de rodament.
Pot funcionar com una corredissa convencional d'alta gamma, ideal per balconeres de dimensions grans i mitjanes.
Aplicant un carro addicional, es pot arribar fins als 400 kg/fulla. Gràcies als marcs fixos dissenyats amb les característiques de la sèrie V-8000 de 58 RLT, podem realitzar combinacions amb obertures practicables, amb oscil, travessers o qualsevol disseny possible de la V-8000 de 58 RLT.

Geometria Sèrie

Marc 135mm
Fulles 57mm
Espessor 1,5mm
Poliamida marc: 24mm
Poliamida en fulla: 16mm
Fulla recta
Acople de 4 hojas
Pestanya recta o corba
Carril amb U de PVC amb inclinació
Esquadres "tetón" retràctil o vèrtex i alineament

Elevable

Envidriament

Vidres o panells màxim: 37mm.
Monolític, doble o triple vidre.

Elevable

Dissenys possibles

2, 3, 4 o 6 fulles en 2 Carrils en corredissa elevable.
Combinació amb fixes elevables de 2 fulles = 1 Fixa + 1 mòbil, 2 Mòbils, 3 fulles = 2 Mòbils + 1 fixa, 4 fulles = 2 Mòbils + 2 fixes, 4 Mòbils ...

Elevable
Elevable Elevable