PORTES I FINESTRES D'ALUMINI PRACTICABLES

SÈRIE XP-60 TH

Abatible de RLT de 60 mm de marc, d'alta gamma.
Proporciona un bon comportament tèrmic, acústic, així com una millora a l'estanquitat i resistència estructural.
Podem cobrir pràcticament qualsevol buit.
La sèrie és d'allò més completa, podent adaptar-se a tot tipus de ferramenta de canal europeu.
Capacitat d'envidrament de fins a 35 mm, amb el que podem posar vidres més eficaços energèticament.
Simplicitat en el muntatge i opmitització de material, permet una fabricació industrialitzada amb estalvi final de temps i cost.

Geometria Sèrie

Marc 60mm
Fulla 68mm
Espessor 1,5mm
Poliamida marc: 24mm
Poliamida fulla: 24mm
Fulles apertura exterior
Condensació + allargador
Unió de marcs
Esquadres "tetón" retràctil o vèrtex, de bala i alineament

Sèrie XP-60 TH

Envidriament

Vidres o panells màxim: 35mm.
Monolític, doble o triple vidre.

Sèrie XP-60 TH

Dissenys possibles

Combinació de finestres i fixes
Apertura interior: 1 o 2 fulles practicables, 1 fulla abatible superior, oscilo batent de 1 o 2 fulles, oscilo paral·lalela i corrugable
Apertura exterior: 1 o 2 fulles practicables, 1 fulla projectant

Sèrie XP-60 TH
Sèrie XP-60 TH Sèrie XP-60 TH

SÈRIE XP-70 HO TH+

Abatible de fulla oculta de 70mm de marc, d'alta gamma.
Proporciona un bon comportament tèrmic, acústic, així com una millora a l'estanquitat i resistència estructural.
Podem cobrir pràcticament qualsevol buit.
La sèrie és d'allò més completa, podent adaptar-se a tot tipus de ferramenta de canal 16.
Capacitat d'envidrament de fins a 38 mm, amb el que podem posar vidres més eficients.
Amb l'escuma aïllant sota el vidre i la goma tèrmica es milloren les prestacions de la finestra i la seva eficiència energètica.
Simplicitat en el muntatge i optimització de material, permet una fabricació industrialitzada amb l'estalvi final de temps i cost.

Geometria Sèrie

Marc: 70mm
Fulla: 71,5mm
Espessor 1,5mm
Poliamida marc: 34mm
Poliamida fulla: 40,3mm.
Condensació + allargador
Unió de marcs
Esquadres: "tetón" retràctil o vèrtex i alineament

Sèrie XP-70 HO TH+

Envidriament

Vidres o panells màxim: 33 i 38mm. (fixes)
Monolític, doble o triple vidre.

Sèrie XP-70 HO TH+

Dissenys possibles

Combinació de finestres i fixes
Apertura interior: 1 o 2 fulles practicables, 1 fulla abatible superior, 1 oscilobatent de 1 o 2 fulles

Sèrie XP-70 HO TH+
Sèrie XP-70 HO TH+ Sèrie XP-70 HO TH+

SÈRIE XP-70 HO TH+ HI

Abatible de fulla oculta de 70mm de marc, d'alta gamma.
Proporciona un bon comportament tèrmic, acústic, així com una millora a l'estanquitat i resistència estructural.
Podem cobrir pràcticament qualsevol buit.
La sèrie és d'allò més completa, podent adaptar-se a tot tipus de ferramenta de canal 16.
Capacitat d'envidrament de fins a 38 mm, amb el que podem posar vidres més eficients.
Amb l'escuma aïllant sota el vidre, goma tèrmica i escuma injectada entre poliamides es milloren les prestacions de la finestra i la seva eficiència energètica.
Simplicitat en el muntatge i optimització de material, permet una fabricació industrialitzada amb l'estalvi final de temps i cost.

Geometria Sèrie

Marc: 70mm
Fulla: 71,5mm
Espessor 1,5mm
Poliamida marc: 34mm
Poliamida fulla: 40,3mm.
Condensació + allargador
Unió de marcs
Esquadres: "tetón" retràctil o vèrtex i alineament

Sèrie XP-70 HO TH+ HI

Envidriament

Vidres o panells màxim: 33 i 38 mm. (Fixos)
Monolític, doble o triple vidre.

Sèrie XP-70 HO TH+ HI

Dissenys possibles

Combinació de finestres i fixes
Apertura interior: 1 o 2 fulles practicables, 1 fulla abatible superior, 1 oscilobatent de 1 o 2 fulles

Sèrie XP-70 HO TH+ HI
Sèrie XP-70 HO TH+ Sèrie XP-70 HO TH+

SÈRIE XP-70 TH+

Abatible de RLT de 70mm de marc, de gamma alta.
Proporciona un bon comportament tèrmic, acústic, així com una millora a l'estanquitat i resistència estructural.
Podem cobrir pràcticament qualsevol buit.
La sèrie és d'allò més completa, podent adaptar-se a tot tipus de ferramenta de canal 16.
Capacitat d'envidrament de fins a 45 mm, amb el que podem posar vidres més eficients.
Amb l'escuma aïllant sota el vidre i la goma tèrmica es milloren les prestacions de la finestra i la seva eficiència energètica.
Simplicitat en el muntatge i optimització de material, permet una fabricació industrialitzada amb l'estalvi final de temps i cost.

Geometria Sèrie

Marc: 70mm
Fulla: 78mm
Espessor 1,5mm
Poliamida marc: 34mm
Poliamida fulla: 34mm.
Fulles d'obertura exterior
Condensació + allargador
Unió de marcs
Esquadres: "tetón" retràctil o vèrtex, de bala i alineament

Sèrie XP-70 TH+

Envidriament

Vidres o panells màxim: 45mm.
Monolític, doble o triple vidre.

Sèrie XP-70 TH+

Dissenys possibles

Combinació de finestres i fixes
Apertura interior:
1 o 2 fulles practicables
1 fulla abatible superior
Oscilo batent de 1 o 2 fulles
Oscilo paral·lela i corrugable
Apertura exterior:
1 o 2 fulles practicables

Sèrie XP-70 TH+
Sèrie XP-70 TH+ Sèrie XP-70 TH+

SÈRIE XP-70 TH+ HI

Abatible de RLT de 70mm de marc, de gamma alta.
Proporciona un bon comportament tèrmic, acústic, així com una millora a l'estanquitat i resistència estructural.
Podem cobrir pràcticament qualsevol buit.
La sèrie és d'allò més completa, podent adaptar-se a tot tipus de ferramenta de canal 16.
Capacitat d'envidrament de fins a 45 mm, amb el que podem posar vidres més eficients.
Amb l'escuma aïllant sota el vidre, goma tèrmica i escuma injectada entre poliamides es milloren les prestacions de la finestra i la seva eficiència energètica.
Simplicitat en el muntatge i optimització de material, permet una fabricació industrialitzada amb l'estalvi final de temps i cost.

Geometria Sèrie

Marc: 70mm
Fulla: 78mm
Espessor 1,5mm
Poliamida marc: 34mm
Poliamida fulla: 34mm.
Fulles d'obertura exterior
Condensació + allargador
Unió de marcs
Esquadres: "tetón" retràctil o vèrtex, de bala i alineament

Sèrie XP-70 TH+ HI

Envidriament

Vidres o panells màxim: 45 mm.
Monolítico, doble o triple vidre.

Sèrie XP-70 TH+ HI

Dissenys possibles

Combinació de finestres i fixes
Apertura interior:
1 o 2 fulles practicables
1 fulla abatible superior
Oscilo batent de 1 o 2 fulles
Oscilo para·llela i corrugable
Apertura exterior:
1 o 2 fulles practicables

Sèrie XP-70 TH+ HI
Sèrie XP-70 TH+ HI Sèrie XP-70 TH+ HI